Подкрепете ни

За незрящите

Защо брайлова азбука

Брайловата азбука е наречена така на името на нейния откривател, французинът Луи Брайл. Той е роден през 1809 година в селище близо до Париж, като виждащо дете. На 5 годишна възраст, наранява окото си с нож в работилницата на баща си, а след време по синпатия загубва зрението и на другото си око. В началото посещава училището в селището, а след това родителите му го завеждат в Париж, в специалното училище за слепи деца.

На 16 годишна възраст, през 1825 година, той открива шесточковата релефна азбука, наречена по-късно брайлова на негово име.

Умира през 1852 година на 43 годишна възраст от туберколоза, изпълнил мисията, за която е бил роден.
 
Брайлът – ключ към грамотността
Презентация на Колин Лоу, президент на Съюза на слепите в Европа, представена в Париж на конференция, организирана от ЮНЕСКО по случай деня на майчиния език

Брайлът не е точно език. Той е релефна азбука, на която може да се пише на всички езици. За слепите хора той е толкова важен, колкото и майчиния им език. Затова аз сега ви говоря за него от името на Световния съюз на слепите и затова Юнеско организира изложба, посветена на брайла, която демонстрира използването му в класната стая.

Писането на брайл по най-елементарния начин с плоча и шило изглежда доста трудно, но не е – особено ако слепият се обучава от дете. Често зрящи хора са ме питали, колко време ми е отнело да науча брайл. Аз отговарям: “Приблизително толкова, колкото и на вас да се научите да пишете и да четете, когато сте били малки.” Сега вече има брайлови пишещи машини, принтери и дисплеи, но аз се опасявам, че нито едно от тези приспособления не мога да сложа в дипломатическото си куфарче, както плочата и шилото.

Не е възможно да се преувеличи значението на брайла за слепите хора. Той е ключът към грамотността за тях и оттам пътят към света на информацията. Невероятно е да се отбележи, че слепите са част от култура, базирана на грамотност от по-малко от 200 години. В нашето общество днес, грамотността е ключ към независимост, образование, работа и наслада. И не само тези неща, но тя определя обществената оценка за човека. Определя неговата ценнност и помага той сам да я осъзнае.

Някои хора ще ви кажат, че брайлът е много труден и не си струва да се учи след определена възраст. Да, наистина, по-трудно е. Аз бях щастлив да науча брайл като малък. Мисля обаче, че винаги си струва да го научиш, дори само затова да надпишеш консервите си в килера. Той винаги ще подпомага вашата самостоятелност.

Хората също казват, че брайлът е изживял времето си и ще бъде заместен от синтетичната реч. Новите технологии са голяма крачка напред. Те особено улесняват хората, които никога няма да се научат да пишат и да четат релефен шрифт. Но не позволявайте на никого да ви убеждава, че брайлът вече не е полезен. Той остава незаменимо средство за директен и детайлен контакт с текста. Това се изисква в процеса на обучението, превода, тълкуването на правни документи и дори ако щете при произнасянето на реч. Аз нямаше да мога да произнеса моята реч, ако не беше брайлът, или поне тя нямаше да бъде толкова ефективна.

Моето послание до вас е много просто: Ако желаете напредък, подобряване на стандарта и качеството на живота на слепите във вашите страни, дайте приоритет на брайла. Дайте приоритет на неговите продукти и стимулирайте изучаването му. По този начин ще можете по-добре да образовате вашите слепи деца. Незрящите като цяло по-лесно ще намерят своето място като пълноценни граждани. Ще имат повече възможности за работа и няма да бъдат в тежест на обществото. Брайлът не е нищо друго, а ключ към свободата на слепите в целия свят.