Подкрепете ни

Контакти

АДРЕСИ ЗА КОНТАКТ С НАС

Пощенски адрес:
4006 Пловдив
ул. Ландос 24; бл. Общежитие вх. Б
Християнски център за хора с увреждания «Благодат»
за Стефка Стойчева

тел/факс: 032 281137
0898 547116
e-mail:stefka@gracebg.org
stef.stoycheva77@gmail.com