Подкрепете ни

Християнски център за хора с увреждания "Благодат"

Християнски център за хора с увреждания "Благодат" със седалище гр. Пловдив е регистриран с дело номер 3703 от 2001 г. от Пловдивски окръжен съд и се представлява от управителя Стефка Стойчева.

Ние сме християнска надденоминационна организация, създадена с цел да подпомага хората с увреждания, да съдейства за популяризирането на техните способности, за професионалната им реализация и интеграцията им в обществото, да работи за тяхното духовно и културно израстване.

„Началото на това дело беше сложено много преди самата регистрация на центъра”, споделя Стефка Стойчева. „През 1993 г. започнах да записвам на аудиокасети проповеди, които са ми направили силно впечатление, с желанието и други да ги чуят и да получат нови познания за християнството. Постепенно броят на касетите започна да нараства. Заедно с мои приятели започнахме да презаписваме копия на Новия завет на касети и да снабдяваме хората, които желаят. Същевременно от Англия ми изпращаха книги на български и английски, отпечатани на брайл. Постепенно от книгите на нормален шрифт, които купувах и онези, които получавах от различни християнски организации започна да се оформя библиотека. Някои от брайловите книги бяха в повече екземпляри и започнахме да ги изпращаме като подарък на желаещите. Така стъпка по стъпка започна да функционира едно неофициално християнско служение.
Заедно с Иван Танев (1936-2012), също незрящ работехме за осъществяването на голямата ни мечта – незрящите в България да получат Библия на брайл.

През 2001 г. Бог нареди да бъда включена в международен проект за отпечатване на Библията на брайл в България и регистрирах този център, за да отговоря на изискванията на партньорите от чужбина. Тогава бях сама, но постепенно Бог започна да добавя нови съработници. Така е и до днес. Зрящи и незрящи работим заедно като доброволци.

От 2002 г. започнахме да издаваме християнско списание "Благодат". То е тримесечно. С времето интересът към списанието се увеличава, а заедно с това расте и неговият тираж. За да е достъпно за по-голяма аудитория, го отпечатваме с шрифт, подходящ за зрително затруднени, издаваме го на брайл, в електронен и в аудио вариант. Можете да го четете и тук. Средствата за издаване на списанието и за останалите ни дейности се набират чрез дарения. Ако желаете да подпомогнете служението финансово, свържете се с нас и ще ви посочим банковата сметка, на която да ги приведете, а можете да ги изпращате и със запис на посочения пощенски адрес.

Библиотеката ни разполага с много заглавия на брайл, аудио касети, компакт дискове, печатни издания с нормален и уголемен шрифт и електронен вариант. Библиотечният ни фонд е богат и разнообразен. Съдържа книги, проповеди, поучения, филми  и много музика в различни стилове.

Библията на брайл и записването й в mp3 формат е вече факт. Разполагаме също и с Библията за деца в mp3 формат и на брайл, одобрена от Министерството на образованието.

Ние сме един от снабдителните канали на Бога към всички, които се нуждаят от Него. Потърсете ни! Ще се радваме на нови приятелства. Станете наши съработници на Божията нива!”

Пощенски адрес:
4006 Пловдив
ул. Ландос 24; бл. Общежитие вх. Б
Християнски център за хора с увреждания «Благодат»
Стефка Стойчева
Тел.: 032 281137
0898547116

e-mail: stefka@gracebg.org;
stef.stoycheva77@gmail.comБиография на Стефка Стойчева - управител на Християнски център "Благодат"
„Казвам се Стефка Стойчева. Управител съм на Християнски център за хора с увреждания „Благодат". Преподавам брайл и компютърна грамотност в Национален център за рехабилитация на слепи. В детска възраст съм загубила своето зрение и основното си образование съм завършила в училище за слепи деца в град Варна. След това отидох да живея, работя и уча в Пловдив, където живея и по настоящем. Завърших Българска филология, а след това и магистърска степен по Педагогика на зрително затруднени. Имам също и няколко специализации в чужбина. Изучавах компютри и английски език. Имам Международен сертификат като компютърен специалист от ECDL (Europien computer driving license).
Призванието ми е да подкрепям, обучавам и насърчавам хората с увреждания. С тази цел е създаден и Християнският център „Благодат”.”
 

Интервю със Стефка Стойчева публикувано в брой 25 2008 година на вестник „Лечител” (word документ)
91 KB (doc) Свали
Интервю със Стефка Стойчева, публикувано в бюлетина "United Bible societies
1.36 MB (pdf) Свали