Подкрепете ни

Подкрепа

Подкрепете ни!

Ние сме християнски надденоминационен център  за хора с увреждания Благодат, създаден от доброволци с цел да подпомага хората с увреждания и тези които живеят в отдалечени села на страната ни като издаваме християнско списание Благодат и го разпространяваме безплатно. То излиза само четири пъти в годината, но и за това се нуждаем от финансова подкрепа. Списанието се издава от 2002 година. За да е достъпно за всички излиза на уголемен шрифт, на брайл, на аудио и електронен формат. Материалите, които публикуваме са написани от редакционния съвет или други автори одобрени от него.Целта ни е да доведем хората до покаяние, до познаване и приемане на Исус Христос като Господ на живота им и израстването им  до Негови последователи.

Организираме курсове и семинари за познаване на Библията и Исус Христос.
Разпространяваме Библията на уголемен шрифт, брайл, и аудио.
Разполагаме с богата библиотека от аудио и електронна литература и музика, която разпространяваме безплатно за незрящите.

Вие можете да подпомогнете нашите дейности, като:
Дарите средства чрез банковата ни  сметка

Можете да дарите на Центъра, а чрез него и на хората в неравностойно положение нова или използвана техника, която би била от истинска полза за тях. Това може да са компютри, дигитални плеъри, флашпамети и други.

Можете да ни подпомогнете и със своя труд, като станете доброволец към Центъра.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС И ПОПИТАЙТЕ!!!

Банковата сметка на центъра е:

Християнски център за хора с увреждания “Благодат”
Уникредит Булбанк
Клон Пловдив
4000 ул. Иван Вазов 4
IBAN: BG79 UNCR76301041526618
BIC CODE
UNCRBGSF

Можете да дарите средства с пощенски запис на адрес:
ул. Ландос 24 п. кутия 11 гр. Пловдив 4006
Друга възможност е чрез Изипей.

Редакционния съвет и всички, които са част от служението са доброволци в служба на Бога и не получават парично възнаграждение. Дарените средства са изцяло за разпространяването на благата вест и поучение върху Божието слово чрез издаването на списание „Благодат“.