Подкрепете ни
Защото ходим с вярване,
а не с виждане ...
Начална
Последна промяна: 03 Юни 2024 г.
Добре дошли

Християнски център за хора с увреждания “Благодат”

Прочети повече
Ние сме християнска надденоминационна организация, създадена с цел да подпомага хората с увреждания, да съдейства за популяризирането на техните способности, за професионалната им реализация и интеграцията им в обществото, да работи за тяхното духовно и културно израстване.

Библиотеката ни разполага с много заглавия на брайл, аудио касети, компакт дискове, печатни издания с нормален и уголемен шрифт и електронен вариант. Библиотечният ни фонд е богат и разнообразен. Съдържа книги, проповеди, поучения, филми  и много музика в различни стилове.

Библията на брайл и записването й в mp3 формат е вече факт. Разполагаме също и с Библията за деца в mp3 формат и на брайл, одобрена от Министерството на образованието.

Ние сме един от снабдителните канали на Бога към всички, които се нуждаят от Него. Потърсете ни! Ще се радваме на нови приятелства. Станете наши съработници на Божията нива!”

Кой е твоят Господ?

Ако твоят Господ е Исус Христос, ще поискаш да останеш с нас и ще ни посещаваш и занапред. Той е и нашият Господ и Спасител. Ние сме християни т.е. последователи на Исус Христос и вярваме в Светата Троица – Бог От ец, Бог Син и Бог Святи Дух. Един Бог в три лица – създателят на Вселената и законите според които стават нещата; Спасителят и Изкупителят на човечеството; Ръководителят на Божиите синове.

Ако ти имаш друг Господ, ние те каним от Христова страна да останеш. Ще научиш кой е Той, защо дойде на земята и живя като човек; каква беше мисията му тук и къде е сега. Ще научиш защо имаме нужда от Него и какви са Неговите обещания. Тогава ще повярваш в Него, ще Го обикнеш и ще Го следваш завинаги.

Исус Христос те обича.

“Елате при Мене всички, които сте отрудени и обременени и аз ще ви успокоя.”
(Матей 11 28)